Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Rejestratory temperatur NFC w obudowie IP67. Równa a mechaniczna aplikacja idzie na bliski odczyt te

Rozsądna i mechaniczna aplikacja pozwoli na intensywny odczyt temperatury, wpis w opinii aplikacji oraz możliwość wysłanie pliku excel oraz pdf. Wysoko wodoodporna folia w jaką zapakowany jest rejestrator idzie na uniwersalne zastosowanie. Znacznie drobne zakresy oraz znaczna żywotność baterii pozwalają w spokojny i logiczny sposób kontrolować każdą przesyłkę w moc płaszczyznach, np. medycyna, szczepionki, żywność, Aplikacja mobilna prowadząca produkcją systemu klimatyzacji , transport produktów. Dodatkowym plusem rejestratora ETAG-1 jest długotrwała żywotność baterii.
Rejestrator temperatury oraz wilgoci RCW800wifi, dane tłumaczone są na wbudowanym wyświetlaczu narzędzia a dostarczane do bezprzewodowo, za pośrednictwem sieci WiFi do serwera. Konfigurację rejestratora wypełnia się przez przeglądarkę internetową, następnie rejestrator że stać ulokowany w dowolnym siedzeniu w terenu sieci WiFi. Zgromadzone informacje można obserwować za pomocą przeglądarki internetowej. Jeśli rejestrator czasowo straci połączenie z internetem, pomiary temperatury są wymieniane w opinie wewnętrznej rejestratora, po osiągnięciu związania z siatką kierowane do serwera. Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką przekazany do montażu w kabinie kierowcy chronione są wartości ogromne i podstawowe temperatury. Konsument w każdej sekundy że wziąć podglądu bieżących ceny, bądź szansa konfiguracji progów temperatury, których przekroczenie ruchomi alarm, ogłoszenie o alarmie zostanie wysłane na wybrane adresy e-mail. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie odbiorca na teraz jest wjazd do rejestratora, na dzisiaj zdobywam informację o alarmach.
Rejestrator gorączki i wilgotności RC-4HC z oficjalny dołączany czujnik temperatury NTC o długości 80cm. Znajduje wszechstronne zastosowanie wszędzie tam gdzie niezbędna jest ewidencja i archiwizacja gorączki i wilgotności. Szczególnie w przemyśle spożywczym, rolniczym, chłodniczym, farmaceutycznym i laboratoryjnym, stosowany stanowi wyjątkowo w transporcie chłodniczym. Podgląd dużej i niewielkiej temperatury zmierzonej, sygnalizacja optyczna przekroczonych limitów alarmowych.
Do zastosowań w systemie HACCP rejestrator że przetrwać urządzony w świadectwo wzorcowania przyrządu.
Rejestrator znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja i archiwizacja temperatury. Zwłaszcza w sektorze spożywczym, rolniczym, chłodniczym, farmaceutycznym i laboratoryjnym. Danie można zastosować w transporcie chłodniczym.
Rejestrator RC-5 pozwala przy pomocy klawiszy dokonać podglądu maksymalnej i słabej temperatury zmierzonej, sygnalizacja optyczna przekroczonych limitów alarmowych. Do obsługi rejestratora do montażu dołączona jest płyta z aplikacja.

Rejestrator temperatury RCW-600A, dane wystawiane są na wbudowanym wyświetlaczu urządzenia a przesyłane do bezprzewodowo, za pośrednictwem sieci GSM do serwera. Konfigurację rejestratora szykuje się przez przeglądarkę internetową, następnie rejestrator może zostawić załatwiony w dodatkowym miejscu w terenu sieci GSM. Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką dany do zestawie w kabinie kierowcy dane można myśleć za pomocą przeglądarki internetowej. Jeśli rejestrator czasowo straci wymieszanie z internetem, pomiary temperatury są notowane w myśli wewnętrznej rejestratora, po osiągnięciu zintegrowania z platformą eksportowane do serwera. W myśli rejestratora zbierane są wartości ogromne i minimalne temperatury. Konsument w dowolnej sekundzie potrafi zbudować podglądu bieżących liczbie, istniej szansę konfiguracji zakresów temperatury, których przekroczenie ruchomi alarm, ogłoszenie o alarmie zostanie nadawane na pokazane adresy e-mail. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie konsument na dziś jest wjazd do rejestratora, na bieżąco otrzymuję daną o alarmach.
- duża czułość czujników temperatury,
- ofertę publikacji na zasilaniu bateryjnym nawet do 6 godzin,
image
- prosta konstrukcja progów alarmowych,
- sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna stanów alarmowych,
- pamięć 20 000 punktów pomiarowych,
- możliwość exportu wyników testów do kształtów plików, zestawienia graficznie,
- stały monitoring online z kontaktem do platformie
Sign In or Register to comment.